2006

  1. Улаанбаатар хот ШУТИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн танхимийн дотор интериер, засал чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2006 он
  2. Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэгт байрлах худалдаа үйлчилгээтэй орон сууцны “Голомт хотхон”-ны Р1, 2, 3, 4-р блокын сан техникийн угсралтын ажил, гал эсэргүүцэх системийн угсралтын ажлыг иж бүрнээр нь хийж гүйцэтгэсэн. 2006 он
  3. Сэлэнгэ аймгийн 60-н хүүхдийн дотуур байрны дотор засал чимэглэл, сан техникийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2006 он
  4. Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэгт байрлах худалдаа үйлчилгээтэй орон сууцны “Голомт хотхон”-ны “G” блокын дотор засал чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2006 он
JoomShaper