2009

  1. Улаанбаатар хот “Их Монгол хаад” ХХК-ийн бэлэн хувцасны дэлгүүрийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, барилгын засварын ажлын хийж гүйцэтгэнсэн. 2009 он
  2. Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүргийн ШУТИС-ийн ажилчдын эмнэлэгийн барилгын засварын ажлын иж бүрнээр нь хийж гүйцэтгэсэн. 2009 он
JoomShaper