ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Си Эй Ди ХХК нь ажил хэргийн ёс зүй, гүйцэтгэл, үнэлэмж, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг бүрдүүлсэн салбарынхаа тэргүүлэгч компани болохыг зорьдог. Харилцагчдынхаа хүсэн хүлээж байснаас илүү үйлчилгээ үзүүлж, багийн гишүүн бүрийн гүйцэтгэлийг онцсайн төвшинд хүргэснээр харилцагчдынхаа итгэлийг хүлээж, найдвартай, урт хугацааны түншлэл бий болгохын төлөө хүч бололцоогоо дайчлан ажиллах болно.

АЛСЫН ХАРАА

“Си Эй Ди” ХХК нь дэвшилтэт технологийг судлан нутагшуулж, Монгол улсын болон дэлхий нийтийн барилгын салбарын хувьсал өөрчлөлттэй хөл нийлүүлэн өсч хөгжинө. Чадамж чадавхиа тасралтгүй өргөжүүлэн сайжруулж өрсөлдөөнөөс тодрох давуу талаа бэхжүүлэн, байнгын харилцагчдынхаа хүрээг тэлэхийн хамтаар Монгол улсын барилгын салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхийг эрмэлзэн ажиллана. 

JoomShaper