Хэрэгжүүлсэн төслүүд

"Newcom Mining Service" ХХК

2012
"Newcom Mining Service" ХХК-ийн хүнд механизмsн засварын цех болон 250 ажилчдын сууцны инженерийн шугам сүлжээний угсралт