Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Zaisan Steppez

2012
Улаанбаатар хот 20-р хороонд баригдах Сингапур хот улсын хөрөнгө оруулалттай “Zaisan Steppez” хотхоны загварын байрны барилга угсралтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.