Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Уурхайн ажилчдын халуун ус

2011
Өмнөговь аймаг “Цогт Цэций” суманд байрлах “Энержи ресурс” ХХК-ийн нүүрсний уурхайн ажилчдын халуун усны барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.