Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Баянгол дүүргийн 3, 5, 20-р хорооны тоглоомын талбай

2010
Улаанбаатар хот Баянгол дүүргийн 3, 5, 20-р хорооны өндөр настан, хүүхэд, залуучуудын амралтын газар, гадна зам талбайн тохжилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.