Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Био комбинетод байрлах “Цагаан залаа” малын эмийн үйлдвэр

2007
Улаанбаатар хот Био комбинетод байрлах “Цагаан залаа” АДВЕТ мал эмнэлэг, эмийн үйлдвэрийн гадна, дотор засал чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.