Хэрэгжүүлсэн төслүүд

International School of Ulaanbaatar дунд сургуулийн барилга

2016
ISU кино театр, ISU бассейн, Лаборатори, хичээлийн байр