Хэрэгжүүлсэн төслүүд

"Japan Town" С5 орон сууцны барилгын загварын байр

2015
Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт баригдаж буй “Суруга Монгол” ХХК-ийн “Дөрвөн улирлын цэцэрлэг” хотхоны “С5” орон сууцны загварын байрны барилга угсралт, засал чимэглэлийн ажлыг иж бүрнээр нь хийж гүйцэтгэсэн.