Хэрэгжүүлсэн төслүүд

"Наран Амгалан", 13-р хороолол наран

2014
Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн 10-р хороонд байрлах “Капитал пропертис” ХХК-ийн “Наран амгалан” хотхоны дотор цэвэр бохир усан хангамжийн угсралтын ажил, гал эсэргүүцэх системийн угсралт, дотор халаалтын системийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн. ⦁ Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн 6-р хороонд байрлах “Наран трейд” ХХК-ийн “Наран плейс” хотхоны дотор цэвэр бохир усан хангамжийн угсралтын ажил, гал эсэргүүцэх системын угсралт, дотор халаалтын системийг барилга угсралтын ажлыг иж бүрнээр хийж гүйцэтгэсэн.