Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Зүүн хүрээ шилтгээний засварын ажил

2013
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн “Зүүн хүрээ шилтгээн” ХХК-ийн 16 давхар 368 айлын худалдаа үйлчилгээтэй орон сууцны цогцолбор хотгоны “А” блокын барилга угсралт, засал чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2013 он