Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Дундговь аймгийн Дэлгэр хангай сумын Наадмын талбай

2013
Дундговь аймгийн Дэлгэр хангай сумын төвийн наадмын талбайн иж бүрэн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.