МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

“Си Эй Ди” ХХК-ийн багийг өндөр боловсрол, мэдлэг туршлагатай чадварлаг хамт олон бүрдүүлдэг. Хариуцсан ажлаа чанар стандартын өндөр төвшинд гүйцэтгэх ажилтнуудынхаа чадварт бид итгэлтэй байдаг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛҮҮД

Тусгай зөвшөөрөл - 2.1.1

Барилга угсралт

Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт

Тусгай зөвшөөрөл - 2.1.2

Барилга угсралт

Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил /1-5 давхар хүртэл

Тусгай зөвшөөрөл - 2.1.3

Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн барилгын ажил. /1-9 давхар хүртэл/, Ган бүтээцэн барилгын ажил. /Фермийн алгасал нь 18м, баганын өндөр нь 6м хүртэл

Тусгай зөвшөөрөл -

Барилга угсралт

Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн, барилгын ажил (1-16 давхар хүртэл)

ТЗ - 2.1.4

Барилга угсралт

Цамхаг, тулгуур, түшиц хана, яндан антенна зэрэг 30 м хүртэл өндөр угсармал ба цутгамал бетон, төмөр бетон, ган бүтээцтэй байгууламжийн ажил

Тусгай зөвшөөрөл - 2.2.1

Барилга угсралт

Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгал татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.

ТЗ - 2.2.2

Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиололын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.

Тусгай зөвшөөрөл - 2.2.3

Барилга угсралт

Ариутгах татуургын гол /магистраль/ шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт.

Тусгай зөвшөөрөл - 2.2.4

Барилга угсралт

Дулааны болон усан хангамжийн гол /магистраль/ шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт.